INNE OPRACOWANIA

Kompozytorzy szczecińscy po 1945 rokupod. red. Eugeniusza Kusa i Mikołaja SzczęsnegoZamek Książąt Pomorskich, Szczecin 2002.

PRACE MAGISTERSKIE

Mirosława SzuksztaNagrodzone utwory chóralne Marka JasińskiegoAkademia Muzyczna im I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Filia w Szczecinie, Wydział Wychowania Muzycznego1982 Nawoja DębińskaWybrane problemy języka muzycznego w niektórych utworach wokalnych a cappella na chór mieszany Marka JasińskiegoAkademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Filia w Szczecinie, Wydział Wychowania Muzycznego1996 Aleksandra PrzytułaKatalog tematyczny dorobku kompozytorskiego Marka JasińskiegoWSP Częstochowa1999 Tatiana Kujawska-TobiszewskaPsalmy w […]

PRACE DOKTORSKIE

Iwona CharkiewiczJęzyk muzyczny Marka Jasińskiego – między tradycją a współczesnością. Analiza problemów wykonawczych w wybranych utworachAkademia Muzyczna im.F.Nowowiejskiego w Bydgoszczy,Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacjii Muzycznej2008

PRACE HABILITACYJNE

Iwona Wiśniewska-SalamonTwórczość chóralna współczesnych kompozytorów szczecińskich w aspekcie problematyki wykonawczejWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu SzczecińskiegoSzczecin 2010