PRACE HABILITACYJNE

Iwona Wiśniewska-SalamonTwórczość chóralna współczesnych kompozytorów szczecińskich w aspekcie problematyki wykonawczejWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu SzczecińskiegoSzczecin 2010