INNE OPRACOWANIA

Kompozytorzy szczecińscy po 1945 rokupod. red. Eugeniusza Kusa i Mikołaja SzczęsnegoZamek Książąt Pomorskich, Szczecin 2002.