O nas

Geneza powstania Stowarzyszenia

Czytaj dalej

Geneza powstania Stowarzyszenia zrodziła się w naszych sercach w dniu pogrzebu Profesora Marka Jasińskiego, wielkiego szczecińskiego kompozytora, wspaniałego człowieka, filozofa i  przyjaciela. Potrzebę utworzenia Stowarzyszenia najlepiej wyrażą słowa preambuły do naszego Statutu:

Statut Stowarzyszenia

My Iwona Charkiewicz i Alina Jasińska w trosce o twórczość Profesora Marka Jasińskiego będącą źródłem wielkich i niepodważalnych wartości: piękna, dobra, prawdy i głębokiej wiary, zobowiązane do przekazania obecnym i przyszłym pokoleniom cennego dorobku kompozytorskiego Profesora, świadome potrzeb propagowania sztuki na najwyższym poziomie, kształtującej gusty i potrzeby odbiorców, ustanawiamy

„Stowarzyszenie im. Profesora Marka Jasińskiego”

 oparte na współdziałaniu i współpracy osób, którym wyżej wymienione wartości są bliskie.

Czytaj dalej

Władze Stowarzyszenia:

PREZES

Iwona Charkiewicz

Tel. +48 503-382-444

Czytaj dalej

WICEPREZES

Alina Jasińska

Tel. +48 605-859-054

Czytaj dalej

SEKRETARZ

Kamilla Szydłowska-Kępińska

Czytaj dalej