PRACE MAGISTERSKIE

Mirosława SzuksztaNagrodzone utwory chóralne Marka JasińskiegoAkademia Muzyczna im I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Filia w Szczecinie, Wydział Wychowania Muzycznego1982 Nawoja DębińskaWybrane problemy języka muzycznego w niektórych utworach wokalnych a cappella na chór mieszany Marka JasińskiegoAkademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Filia w Szczecinie, Wydział Wychowania Muzycznego1996 Aleksandra PrzytułaKatalog tematyczny dorobku kompozytorskiego Marka JasińskiegoWSP Częstochowa1999 Tatiana Kujawska-TobiszewskaPsalmy w […]