PRACE MAGISTERSKIE

 • Mirosława Szukszta
  Nagrodzone utwory chóralne Marka Jasińskiego
  Akademia Muzyczna im I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Filia w Szczecinie, Wydział Wychowania Muzycznego
  1982
 • Nawoja Dębińska
  Wybrane problemy języka muzycznego w niektórych utworach wokalnych a cappella na chór mieszany Marka Jasińskiego
  Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu Filia w Szczecinie, Wydział Wychowania Muzycznego
  1996
 • Aleksandra Przytuła
  Katalog tematyczny dorobku kompozytorskiego Marka Jasińskiego

  WSP Częstochowa
  1999
 • Tatiana Kujawska-Tobiszewska
  Psalmy w twórczości wokalno-instrumentalnej Marka Jasińskiego

  Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki
  2004
 • Joanna Piotrowska
  Sylwetka twórcza Marka Jasińskiego na tle życia muzycznego Szczecina
  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Katedra Edukacji Artystycznej
  2004
 • Monika Wasilewska
  Działalność pedagogiczna Marka Jasińskiego
  Akademia Muzyczna im. I. J.  Paderewskiego w Poznaniu, Filia w Szczecinie, Wydział Edukacji  Artystycznej
  2005
 • Piotr Gryska
  Requiem Marka Jasińskiego
  Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki
  2006