PRACE DOKTORSKIE

Iwona Charkiewicz
Język muzyczny Marka Jasińskiego – między tradycją a współczesnością. Analiza problemów wykonawczych w wybranych utworach
Akademia Muzyczna im.F.Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
Wydział Dyrygentury Chóralnej i Edukacjii Muzycznej
2008