PRACE HABILITACYJNE

Iwona Wiśniewska-Salamon
Twórczość chóralna współczesnych kompozytorów szczecińskich w aspekcie problematyki wykonawczej
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010