INNE OPRACOWANIA

Kompozytorzy szczecińscy po 1945 roku
pod. red. Eugeniusza Kusa i Mikołaja Szczęsnego
Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin 2002.