EGO SAPIENTIA – KANTATA O MĄDROŚCI

Kantata Ego Sapientia jest trzecią częścią tryptyku maryjnego prof. Marka Jasińskiego – cyklu utworów oratoryjno-kantatowych na chór, mezzosopran i orkiestrę symfoniczną. Pierwszy utwór Canticum sapientiale Mariae powstał na zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater” w Częstochowie, drugi, Mater omnium sapientia na zamówienie Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Prawykonanie kantaty miało miejsce 12 czerwca 2009 roku w rokitniańskiej bazylice, podczas obchodów XX rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Podczas koncertu w gorzowskiej filharmonii Biskup Stefan Regmunt –  Pasterz Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, której patronką jest Rokitniańska Pani – podkreślił, że pielgrzymi licznie przybywają już od ponad 340 lat na rokitniańskie wzgórze, aby właśnie tam „zakosztować mądrości” i u źródła nią się napełnić.

Pierwsza część Ego Sapientia będąca jego inwokacją napisaną w wolnych tempach w elegijnym, kontemplacyjnym nastroju w przesłaniu Ego sapientia habito in consilio Jam Mądrość Roztropność mi bliska (…) zawiera Autoprezentację Mądrości.

Część druga krótsza o monumentalnej równowadze Aedificavit sibi domum do tekstu Uczta Mądrości jest dominacją chóru i mezzosopranu. Koncentruje się wokół myśli Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn.

Kolejna część dzieła Venite Przyjdźcie [Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi!] to oparta na niemal tanecznych motywach orientalnych i hebrajskich część nawiązująca do dalszych wersetów z Uczty Mądrości.

Czwarta część utworu Ave Maria utrzymana jest w wolnym tempie, o kontemplacyjnym, mistycznym charakterze. Tekst towarzyszący tej części podkreśla bezpośredni związek z kultem maryjnym.

Ego Sapientia piąta część jest rodzajem bardzo zwartego, syntetycznego finału sumującego motywy prezentowane we wcześniejszych częściach. Całość kończy się monumentalnymi inwokacjami chóru: Ego Sapientia z majestatyczną warstwą orkiestry. Przez całą kompozycję przewija się liryczna fraza początkowa będąca rodzajem wotum Najświętszej Maryi Pannie.

Leszek Bończuk

WYKONAWCY:

  • Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
  • Baltic Neopolis Orchestra
  • Mezzosopran: Hanna Hozer
  • Dyrektor Artystyczny i Dyrygent: Szymon Wyrzykowski

EGO SAPIENTIA

1. Ego Sapientia   11:14

2. Aedificavit sibi domum   07:39

3. Venite   08:37

4. Ave Maria   05:47

5. Ego Sapientia   04:09