SYMFONIA IN PRINCIPIO

In Principio to żywioł muzykowania, radość, prowokowanie słuchacza, aluzje do klasyki XX w., wyraziste kontrasty temp, rytmów i faktur – ruch i spokój, zmysłowość i duchowość, bezrefleksyjne szaleństwo i refleksyjne wyciszenie. Na płycie – świetnie przygotowana orkiestra, pod zegarmistrzowską ręką Zygmunta Rycherta – gra 40-minutową symfonię wspartą na wyjątkowo trudnej partii chóru (ze słowami z Genesis, De revolutionibus Kopernika i z Księgi Psalmów).

In Principio to utwór zamówiony w 2005 r. przez szczecińską rozgłośnię radiową dla uczczenia jej 60-lecia.

kompozytor: Marek Jasiński
wykonawca: Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej, im. prof. Jana Szyrockiego, Zygmunt Rychter – dyrygent, Leszek Skrla – partie solowe (baryton), Richard Zieliński, Szymon Wyrzykowski (przygotowanie chóru)


I Genesis [14:25]
II Psalm 150 [8:32]
III (M. Kopernik) [6:30]
IV Psalm 148 [10:26]

Rok nagrania 2005
Czas trwania 40:24