Prezes

Iwona Charkiewicz

Tel. +48 503-382-444

IWONA CHARKIEWICZ urodzona w Rzeszowie.

Absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie. Kierownik Studium Kultury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Działalność artystyczna od początku ściśle związana z Chórem Akademickim Politechniki Szczecińskiej obecnie Chórem Akademickim im. prof. Jana Szyrockiego ZUT. Przez wiele lat blisko współpracowała z jego założycielem i  dyrygentem profesorem Janem Szyrockim. Kierownik i dyrygent Zespołu Przygotowawczego (Zespołu Młodych CHAPS) stanowiącego ważne zaplecze dla utrzymania stałej liczebności i wysokiego poziomu artystycznego Zespołu Koncertującego.

Jako dyrygent  z Zespołem Młodych uświetnia występami uroczystości na Uczelni oraz imprezy kulturalne i   okolicznościowe w mieście i regionie. Niejednokrotnie zapraszana do dyrygowania Zespołem Koncertującym CHAPS.

Wyróżniona licznymi medalami i nagrodami Rektora Politechniki Szczecińskiej, obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Dyplomem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za osiągnięcia w społecznym ruchu śpiewaczym, Honorowymi Odznakami za zasługi w pracy społecznej od  Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Honorowym tytułem: Primus Inter Pares za osobiste świadectwo jedności Wiary i  Życia, Brązowym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W 2008 roku uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Tematem pracy doktorskiej był język muzyczny Marka Jasińskiego – między tradycją i współczesnością.

W ramach przewodu doktorskiego wykonała pierwszy monograficzny koncert wybranych utworów wokalnych i wokalno instrumentalnych Marka Jasińskiego.