Geneza

Geneza powstania Stowarzyszenia zrodziła się w naszych sercach w dniu pogrzebu Profesora Marka Jasińskiego, wielkiego szczecińskiego kompozytora, wspaniałego człowieka, filozofa i  przyjaciela. Potrzebę utworzenia Stowarzyszenia najlepiej wyrażą słowa preambuły do naszego Statutu:

My Iwona Charkiewicz i Alina Jasińska
w trosce o twórczość Profesora Marka Jasińskiego
będącą źródłem wielkich i niepodważalnych wartości:
piękna, dobra, prawdy i głębokiej wiary,
zobowiązane do przekazania obecnym i przyszłym pokoleniom
cennego dorobku kompozytorskiego Profesora,
świadome potrzeb propagowania sztuki na najwyższym poziomie,
kształtującej gusty i potrzeby odbiorców,
ustanawiamy
„Stowarzyszenie im. Profesora Marka Jasińskiego”
oparte na współdziałaniu i współpracy osób,
którym wyżej wymienione wartości są bliskie.

W myśl słów preambuły do Stowarzyszenia przystąpili wybitni muzycy, dziennikarze, nauczyciele, architekci i ludzie sztuki.