Marek Jasiński – Biografia Kompozytora

MAREK JASIŃSKI urodził się 10 września 1949 roku w Stargardzie Szczecińskim, zmarł nagle  15 lutego 2010 roku w

Cluj-Napoca w Rumunii podczas zajęć prowadzonych w ramach Europejskiego Programu FABREC, reprezentując Akademię Muzyczną im. Feliksa  Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Kompozytor, pedagog, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku sześciu lat. Dalszą edukację muzyczną kontynuował w Społecznym Ognisku Muzycznym w Stargardzie Szczecińskim.
Do Szczecina wyjechał, aby uczyć się w Szkole Muzycznej II stopnia w klasie fortepianu Pani Haliny Durnasiowej.


W 1974 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Wychowania Muzycznego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej  im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu. W  tym samym roku podjął dalsze studia na Wydziale Teorii, Kompozycji i Dyrygentury macierzystej uczelni, w klasie kompozycji prof. Andrzeja Koszewskiego, które ukończył w 1979 roku.
Wiedzę swoją uzupełniał podczas organizowanego przez Międzynarodową Radę Muzyczną UNESCO Międzynarodowego Kursu Kompozytorskiego w miejscowości Borovec w Bułgarii w latach1983 i 1987, oraz dwu – semestralnego Podyplomowego Studium Doskonalenia Pedagogicznego w roku 1987.


Po ukończeniu studiów w roku 1979 rozpoczął pracę w szczecińskiej filii Akademii Muzycznej w Poznaniu, w punkcie konsultacyjnym gdańskiej Akademii Muzycznej w Koszalinie i współpracę z Zespołem Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, prowadząc ożywioną działalność pedagogiczną, organizacyjną, a przede wszystkim kompozytorską.
Marek Jasiński związany był zawodowo z dwoma miastami: ze Szczecinem i Bydgoszczą, a swoją fachową wiedzę i doświadczenie przekazywał studentom dwóch Akademii Muzycznych w których był zatrudniony:

 • Akademii Muzycznej w Poznaniu Filia w Szczecinie
 • Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
 • Prowadził zajęcia z kompozycji, propedeutyki kompozycji, kontrapunktu, instrumentacji, harmonii oraz seminaria prac magisterskich.

W latach 1990-96 pełnił funkcję prodziekana  na Wydziale Pedagogiki Instrumentalnej w szczecińskiej filii Akademii Muzycznej w Poznaniu, w roku 1994 okresowo funkcję Kierownika Filii w Szczecinie, a w latach 1999 – 2005 był dziekanem Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.


W roku 2000 uzyskał tytuł profesora sztuk muzycznych.


Był m.in. członkiem jury festiwali i konkursów w kraju i za granicą, współorganizatorem cyklu koncertów w Meklemburgu, prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Instrumentalistów Akademia.


Kompozycje Marka Jasińskiego prezentowane były na wielu Międzynarodowych Festiwalach Muzyki Współczesnej m.in. podczas;  WARSZAWSKIEJ JESIENI, POZNAŃSKIEJ WIOSNY MUZYCZNEJ, , FESTIWALU  MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ we Wrocławiu,  MŁODEJ MUZYKI POLSKIEJ w Szczecinie, FESTIWALU PIEŚNI CHÓRALNEJ w Międzyzdrojach, FESTIWALU im. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO w Szczecinie, GAUDE MATER w Częstochowie, FESTIWALU MUZYKI ORGANOWEJ i KAMERALNEJ w Kamieniu Pomorskim, FESTIWALU CHÓRALNYM we Frankfurcie nad Menem,  ŚWIATOWYM SYMPOZJUM CHÓRALNYM w Wiedniu.


Wiele spośród utworów Marka Jasińskiego zostało wykonanych poza granicami naszego kraju m.in. w większości krajów europejskich oraz w Argentynie, Australii, Izraelu, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Japonii.
Niektóre kompozycje zostały nagrane przez studia nagrań rozgłośni radiowych i telewizyjnych w Polsce, Szwajcarii, Francji, Watykanie, Danii, Niemczech i USA.


Dzieła kompozytora publikowane były przez czołowe oficyny wydawnicze: PWM, PZChiO, Agencję Autorską, Brevis, Ars Nova, Gehrmans Musikforlag (Szwecja), Edition Coeur Joje (Francja), Musikverlag Ferrimontana i Edition Musik-Contact (Niemcy), Roger Dean Publishing Company (USA).


Był laureatem wielu nagród, m.in.:

 • w 1981 roku otrzymał II nagrodę, a w roku1984 – III nagrodę na KONKURSIE KOMPOZYTORSKIM  im.  STANISŁAWA WIECHOWICZA,
 • w 1984 – I i II nagrodę na KONKURSIE EPISKOPATU POLSKI,
 • w 1987 roku – II nagrodę na KONKURSIE KOMPOZYTORSKIM w Tours we Francji,
 • w 1988 roku – III nagrodę na KONKURSIE ŚLĄSKIEJ TRYBUNY KOMPOZYTORÓW,
 • w roku 1996 – I nagrodę na MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE KOMPOZYTORSKIM w Gdańsku,
 • za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości muzycznej został uhonorowany m.in. Nagrodą Województwa Zachodniopomorskiego (1989r.),
 • Nagrodą Artystyczną Miasta Szczecina (1997r.),
 • Nagrodą I stopnia Rektora Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (2000 r.),
 • Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego (2000 r.),
 • Srebrnym Medalem Gloria Artis (2006 r.),
 • Nagrodą  św. Brata Alberta (2007 r.).
 • za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2003 r.).

Podczas 59 festiwalu PRIX  ITALIA 2007 we włoskiej Weronie (to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs radiowo – telewizyjno – internetowy, odpowiednik filmowego Oskara) pośród biorących w nim udział twórców z ponad 40 krajów świata, znalazło się (nominowane w kategorii najlepszy polski utwór muzyczny) nagranie symfonii „In Principio” Marka Jasińskiego, wyprodukowane w Radiu Szczecin.

Otrzymał Nagrodą Zachodniopomorskiego Nobla (2008 r.), Honorową Nagrodą Prezydenta Miasta Szczecina w uznaniu wybitnych osiągnięć kompozytorskich i pedagogicznych (2010 r.)
W twórczości kompozytora najbardziej reprezentatywnym i dominującym był nurt muzyki sakralnej. Kompozytor najpełniej realizował się w twórczości wokalnej i wokalno – instrumentalnej.

Znaczącą część twórczości sakralnej stanowiła muzyka chóralna, a wiele utworów powstało na zamówienie organizatorów festiwali, bądź dyrygentów.

Obok działalności kompozytorskiej Marek Jasiński dokonał wielu aranżacji pieśni dla potrzeb chórów.

autor: dr Iwona Charkiewicz